KL sport Most | Cyklo prodejna, jízdní kola a příslušenství, sportovní oblečeníKološkola Tomáš Trunschka

Ukončené závody...

21.08.2022 | Svinčice u Mostu
Svinčické okruhy (SAL)
25.06.2022 | Most
EXTRÉM BIKE MOST - ČP MTB XCM

Úvodní strana > Z naší nabídky > SERVIS - ceník >

SERVIS - ceník

Ceník cykloservisu

Příjem kol do opravy a jejich servis je prováděn po dohodě s mechanikem či v prodejně KL sport Most. Kola přijímáme do servisu čistá, bez odnímatelného příslušenství. Servis je prováděn po období celého roku. Podmínky v prodejně nebo na internetových stránkách KL sport Most. Předáním kola do servisu zákazník akceptuje smluvní podmínky cykloservisu. 

Ke kolu zakoupenému u prodejce KL sport Most náleží 1 garanční prohlídka ZDARMA.

1) Malý servis / garanční prohlídka / cena 400 Kč

Základní servis a kontrola kola obsahuje: 

 • kontrola funkčnosti komponentů
 • seřízení přehazovačky a přesmykače 
 • seřízení brzd 
 • dotažení klik a pedálů 
 • seřízení hlavového složení 
 • nafouknutí kol na správný tlak 
 • kontrola stavu a mazání řetězu


2) Střední servis cena 900 Kč 

Servis kola a celková kontrola obsahuje: 

 • seřízení přehazovačky a přesmykače
 • příp. výměna řetězu 
 • seřízení brzd včetně příp. výměny špalíků/destiček a odvzdušnění 
 • dotažení klik a pedálů 
 • kontrola a promazání nábojů kol, ořechu a středového složení 
 • seřízení kónusů
 • kontrola a seřízení hlavového složení 
 • kontrola drátů výpletu obou kol, docentrování
 • dotažení kazety, kotoučů brzd 
 • dotažení všech nosných šroubů 
 • kontrola stavu a opotřebení všech dílů 
 • základní očištění a promazání řetězu a všech základních částí 
 • nafouknutí kol, vidlice, tlumiče na správný tlak


3) Velký servis cena od 1 500 Kč (individuálně dle konkrétních požadavků) 

Kompletní rozebraní, vyčištění a seřízení celého kola obsahuje: 

 • celkové seřízení řazení včetně výměny komponentů a vnitřního vedení 
 • celková seřízení brzd, výměna destiček, kapaliny, čištění pístů třmenu a odvzdušnění 
 • dotažení klik a pedálů 
 • kontrola a promazání, příp. výměna středového složení 
 • seřízení a promazání hlavového složení 
 • centrování kol s kontrolou dotažení drátů a stavu niplů 
 • dotažení kazety, kotoučů brzd 
 • seřízení kónusů nábojů kol, výměna ložisek dle stavu
 • vnitřní mazání ložisek a kuliček nábojů kol, středového a hlavového složení, řadicích pák 
 • pročištění všech důležitých částí (kazeta, rolničky, klouby přehazovačky a přesmykače), promazání 
 • vytažení kontrola sedlovky, vyčištění a promazání sedlové trubky 
 • mytí rámu, výpletu a vidlice 
 • nafouknutí kol, vidlice, tlumiče na správný tlak 
 • u celoodpružených kol kontrola, promazání příp. výměna ložisek zadní stavby 
 • kontrola stavu rámu

Úkony nad rámec servisních balíčků 1-3 dle ceníku níže.

4) Cena oprav elektrokol při mechanických opravách souvztažně k ceníku běžných kol. Jinak diagnostika 500 Kč, repase baterie, výměna elektroinstalace individuálně.

5) Cena servisu odpružení vidlic a tlumičů (individuálně dle typu)

 • základní vidlice-čištění a mazání od 300 Kč
 • vidlice olej,vzduch-čištění gufer, pouzdra, výměna oleje, výměna poškozených těsnění od 500 Kč
 • kompletní repase dle informace v servisu

6) Dále poskytujeme mechanický servis elektrokoloběžek, výměnu plášťů a duší (orient. cena za výměnu pláště a duše 350 Kč), opravy elektroinstalace po domluvě.

Expresní servis do 24 hod. 50 % ceny navíc.

Orientační přehled jednotlivých servisních úkonů: ceny od

 • montáž nového kola z krabice 800 Kč
 • seřízení přehazovačky 100 Kč 
 • seřízení přesmykače 100 Kč 
 • výměna přehazovačky + seřízení 200 Kč 
 • výměna přesmykače + seřízení 200 Kč 
 • výměna bowdenu a lanka (řadící, brzdový) 100 Kč 
 • výměna bowdenu a lanka vnitřní vedení 200 Kč 
 • výměna řadicí páky + seřízení 200 Kč 
 • rovnání nebo výměna patky 100 Kč 
 • seřízení V – brzd (jedna brzda) 100 Kč 
 • výměna brzdové páky + seřízení (lankové brzdy) 150 Kč 
 • výměna brzdových špalíků + seřízení (jedna brzda) 100 Kč 
 • seřízení třmenu brzdy 100 Kč 
 • seřízení hydraulické brzdy + rovnání kotouče (jedna brzda) 100 Kč 
 • čištění pístů třmenu (jedna brzda) 200 Kč 
 • rovnání kotouče 60 Kč 
 • odvzdušnění hydraulické brzdy (dle typu a stavu brzdy) + seřízení 250 Kč
 • výměna brzdové kapaliny (min. oleje)jedné brzdy + seřízení 300 Kč 
 • výměna brzdových destiček jedné brzdy (dle typu a stavu brzdy) 150 Kč 
 • výměna brzdové hadice + odvzdušnění 300 Kč
 • výměna brzdového kotouče 100 Kč 
 • odmaštění kotouče (jedna brzda) 60 Kč 
 • vypletení 1 kola 350 Kč 
 • centrování (1 kolo) 200 Kč 
 • výměna kazety 100 Kč
 • výměna řetězu 100 Kč 
 • výměna středového složení 250 Kč 
 • výměna klik 200 Kč 
 • seřízení kónusů kola 1ks 100 Kč 
 • čištění a mazání hlavového složení 200 Kč 
 • výměna drátu ve výpletu předního kola 200 Kč 
 • výměna drátu ve výpletu zadního kola 300 Kč 
 • čištění a mazání předního náboje 200 Kč 
 • čištění a mazání zadního náboje a ořechu 300 Kč 
 • nahuštění 1 kola 50 Kč 
 • výměna hlavového složení 300 Kč 
 • výměna představce 100 Kč 
 • výměna sedla 80 Kč 
 • výměna pláště 80 Kč
 • bezdušový systém kola 150 Kč(montáž pásky, ventilku, pláště+sealant)
 • montáž cyklocomputeru + nastavení na průměr kola 100 Kč 
 • montáž blatníků 200 Kč 
 • montáž nosiče 200 Kč 
 • montáž rohů 100 Kč 
 • montáž blikačky (světla) 50 Kč 
 • montáž gripů 100 Kč 
 • čištění komponentů před seřízením (přesm., přehaz., třmeny apod.) od 80 Kč 

Doplňující informace:

Veškeré uvedené ceny jsou za práci a neobsahují materiál ani komponenty. Na servis přijímáme kola v čistém stavu, špinavá kola nemusí být na servis přijata! 

Při nevyzvednutí kola v termínu po vyřízení, je potřeba vyzvednutí během tří pracovních dnů domluvit jinak bude účtováno skladné 60 Kč/den za jednotlivé kolo. 

Uvedené ceny servisních balíčků se nevztahují na kola ve velmi špatném technickém stavu. Na taková kola je vyhrazeno právo stanovit cenu za práci individuálně. Ceník je platný v době uvedení a veškeré uvedené ceny jsou včetně DPH.

Ostatní servisní práce neuvedené v ceníku od 400 Kč/hod., nebo dle náročnosti prováděného úkonu.


Obchodní podmínky

Níže uvedené obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti zhotovitele (dále pouze zhotovitel) a zákazníka (dále pouze zákazník). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel (koncový zákazník), řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel (fyz. nebo právnická osoba), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění platných novel.

Zhotovitel je KL sport Most, se sídlem tř. Budovatelů 2924, Most.

Kupující (zákazník) je subjekt, který se zhotovitelem uzavřel dohodu o poskytnutí služeb nebo odběru zboží a to formou ústní nebo písemnou.

1. Objednávka

Smlouva, jejímž prostřednictvím je realizován odběr služeb nebo zboží, je uzavřena potvrzením objednávky kupujícího zhotovitelem (momentem závazného souhlasu zhotovitele s objednávkou kupujícího). K potvrzení objednávky dochází telefonicky, elektronicky nebo osobně ústním souhlasem. Daňový doklad je vystaven vždy po provedení služby, respektive dodán po úhradě služeb.

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky, které tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit (v servisu nebo na webu www.klmost.cz). Objednávku lze stornovat do doby započetí opravy.

Zhotovitel vyrozumí kupujícího o stavu kola a komponentů, které jsou předmětem objednávky.

2. Cena díla

Cena díla je cenou smluvní a řídí se ceníkem platným v okamžiku předání kola do opravy nebo podpisu Zakázkového listu (resp. Protokolu předání kola do opravy). Předáním kola do opravy nebo podpisem Zakázkové listu zákazník akceptuje předběžnou cenu a mezi stranami tím došlo k dohodě o ceně zakázky. Předběžná cena zakázky ( v hodnotě vč. DPH, a dalších poplatků) je uvedena v Zakázkovém listě v části „Předběžná cena“ nebo jen cena.

Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Zakázky, že cena zakázky bude vyšší než předpokládaná cena zakázky a to o více jak 20%, je povinen vyžádat si od Objednatele jeho souhlas. V případě výslovného přání zákazníka bude Zhotovitel informovat zákazníka také při překročení předběžně dohodnuté ceny o 10 %.

Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od Smlouvy, požaduje-li Zhotovitel zvýšení ceny zakázky o částku, jež přesahuje o více než 20 % předběžnou Cenu zakázky. V tomto případě je Objednatel povinen nahradit Zhotoviteli část ceny zakázky odpovídající rozsahu částečného provedení zakázky.

3. Dodací a platební podmínky

Osobní odběr – zákazník přiveze / vyzvedne servisované zboží osobně na adrese servisu tř. Budovatelů 2924, 434 01 Most a to na základě předcházející osobní, telefonické nebo emailové dohody. Uhradí v prodejně cenu za služby a servisní materiál.

4. Převzetí zboží

Nepřevezme-li, zákazník předmět servisu i po uplynutí doby tří dnů od řádného termínu vyzvednutí po informaci o tom, že zboží je připraveno k odběru, bude účtován poplatek 60 Kč za každý započatý den uskladnění počínající 4. dnem ode dne kdy byl zákazník informován o tom, že je předmět smlouvy připraven k vyzvednutí.

5. Záruční podmínky

Záruční podmínky se řídí přísl. platným právním ustanovením. Záruka na nově montované komponenty se řídí zárukou dle dodavatele běžně 24 měsíců. Reklamace na provedení servisních prací je možné uznat okamžitě při převzetí nebo jen v odůvodněných případech.

Platné od 1.11.2022

SERVIS - ceník


Ceník cykloservisu Příjem kol do opravy a jejich servis je prováděn po dohodě s mechanikem či v prodejně KL sport Most. Kola přijímáme do servisu čistá, bez odnímatelného příslušenství. Servis ...zobrazit celý článek

Půjčovna e-kol KlínyZ každého kola umíme udělat ELEKTROKOLO.


Kit pro stavbu EV kola - EVBIKE středový pohon (250W, 36V) Sada s motorem 36V a 250W pro pohon středové osy a kompletní elektrickou výbavu. Sadu stačí doplnit o akumulátor dle vašeho výběru a můžete ...zobrazit celý článek

Kosmík, lehké odrážedlo s nastavením sedla od 30 cm za super cenu.


Odrážedlo slouží nejen k nácviku rovnováhy pro jízdu na kole, ale jako plnohodnotný zdroj zábavy. Už žádné fňukání při procházce! Malý cyklista Vám bude pohodlně stačit třeba při cestě na nákup. A v s...zobrazit celý článek

Úschovna kol v KL sportu.


Máte kolo nebo dokonce více kol, která se bojíte nechávat ve sklepě, a v bytě vám překážejí a to především v zimních měsících? Přijďte si uschovat kolo k nám. Dobu úschovy akceptujeme a je jen na Vás ...zobrazit celý článek

I Jarda Jágr jezdí na e-kole Crussis.


...zobrazit celý článek

Vše o sadě Sram GX Eagle 1x12.


Značka SRAM představila sadu GX Eagle, která rozšiřuje její portfolio pohonů kola 1×12. Sadu, ve které se tichý a precizní chod snoubí s vysokou spolehlivostí. Kliky SRAM GX. Eagle Nové kliky S...zobrazit celý článek

MAGNETICKY brzděný cyklotrenažér za super cenu


Trenažér FORCE BASIC MAGNETIC Fe - 2.990,- Kč MAGNETICKY bržděný trenažér - 6 magnetů, pro kola 26-28''manuálně ovládaný páčkou z řidítek - 5 stupňů zátěžeskládací železný rám, hliníkový bržděný nast...zobrazit celý článek

Ochranné potahy na jízdní kola.


V KL sportu můžete nyní také zakoupit ochranné potahy na jízdní kola.   599,- Kč Ochranný potah kola pro přepravu na střeše automobilu. Velmi užitečný,univerzální ochrana proti prachu a hmyzu...zobrazit celý článek

Udělejte si z klasických plášťů lehké bezdušáky, které nepíchnete.


Joe´s bezdušový systém je nejdůležitějším pokrokem určeným pro náročné cyklisty. Hlavní výhodou jízdy na bezdušových kolech je zvýšení rychlosti a adheze. Joe´s bezdušový systém přetvoří váše stávají...zobrazit celý článek

Knihy Honzy Kopky opět v prodeji. Dárek, kterým určitě potěšíte každého cyklistu.


Napínavé vyprávění Honzy Kopky o nejdrsnějším závodě planety - IDITAROD TRAIL INVITATIONAL zimním nonstop závodě 1 800 km napříč Aljaškou na upravených kolech v extrémních mrazech absolutně bez pod...zobrazit celý článek

Nová tažná tyč jen za 1490,- Kč.


tažná tyč - na sedlovku KOALATandemový závěs "KOALA II" je- ideální pro turistiku s dětmi.- tento nový typ typ tažné tyče vykazuje vyšší tuhost a přesnost spojení oproti původnímu typu - oblíbenému tr...zobrazit celý článek

Zobrazit více nabídek


RSS kanál© KL sport Most o.s. | Vytvořeno firmou NEXU s.r.o. | Český pohár MTB | TOPlist