KL sport Most | Cyklo prodejna, jízdní kola a příslušenství, sportovní oblečeníKološkola Tomáš Trunschka

Ukončené závody...

23.06.2018 | Most - Hipodrom
SPECIALIZED - EXTRÉM BIKE MOST (ČP-XCM)
02.06.2018 | Klatovy
Author Král Šumavy MTB

Nejbližší závody...

21.07.2018 | Šindelová
SILNIČNÍ ZÁVOD ŠINDELOVÁ 2018
21.07.2018 | Praha - Velká Chuchle dostihové závodiště
Kolo pro život
22.07.2018 | Most Matylda
Cross Triathlon Most
22.07.2018 | St. Vigil in Enneberg (Bz) Italy
KRONPLATZKING (MME)
28.07.2018 | Petlery
Klášterecko-Petlerské okruhy (M SAL sil.)

Úvodní strana > Kalendář závodů > ŽACLÉŘSKÁ 70 MTB (ČP-XCM) >

ŽACLÉŘSKÁ 70 MTB (ČP-XCM)

Propozice závodu

Datum a místo konání

Datum konání: 16.09.2017
Místo konání: Žacléř


Pořadatel

Pořadatel závodu: Z&S APACHE TEAM, z.s. společně s městem Žacléř
Telefon: 777 722 710
E-mail: info@sportcyclingagency.cz
URL adresa: http://www.zaclerska70.cz/propozice/


Další informace

Propozice ŽACLÉŘSKÁ 70 MTB 2017
Závod: 11. ročník - ŽACLÉŘSKÁ 70 MTB
Pořadatel: Z&S APACHE TEAM, z.s. společně s městem Žacléř
Datum a místo konání: sobota 16.9.2017, Žacléř - Rýchorské náměstí
Popis závodu: Soutěž tříčlenných družstev a jednotlivců na trati MTB maratonu, závod dětí a nesoutěžní hobby jízda "Po stopách Žacléřské 70 MTB"
Tratě
trasa A - 70 km (družstva, jednotlivci)
trasa B - 50 km (družstva)
dětské závody v prostoru startu a cíle
Program
Pátek 15.9.2017
 
18.00 - 19.00
prezentace, nové registrace, výdej startovních čísel
Sobota 16.9.2017
 
08.00 - 09.30
prezentacem výdej startovních čísel, nové registrace POZOR! pouze do 9.00 hodin
10.00
start kategorie jednotlivci
10.10 - 10.50
start prvních družstev intervalově
11.00
start hobby jízdy
11.10
start dětských závodů
12.30 - 16.00
předpokládané dojezdy závodníků
13.30
vyhlášení výsledků dětských závodů
16.00
vyhlášení výsledků hlavního závodu, tombola
Pořadatel si vyhrazuje právo změny časi vyhlášení výsledků a losování tomboly. Sledujte aktuální zprávy speakera závodu.
Všechny níže uvedené informace se týkají hlavního závodu (obou tras). Informace o dětských závodech přineseme přibližně měsíc před akcí.
Přihlášky
- na internetu: www.zaclerska70.cz (od 15. 6. 2017)
- na místě: za zvýšené startovné v kanceláři závodu dne 15.9.2017 od 18:00 do 19:00 a 16.9.2017 od 08:00 do 08:30 hod.
Každé družstvo podává jednu přihlášku, ve které uvede jména svých členů.
Uzávěrka on-line přihlášek je 13.9.2017.
Startovné
Do 31.8.2017
trasa A: 990,- Kč / družstvo
trasa B: 990,- Kč / družstvo
trasa A: 490,- Kč / jednotlivec
Do 13.9.2017
trasa A: 1200,- Kč / družstvo
trasa B: 1200,- Kč / družstvo
trasa A: 590,- Kč / jednotlivec
Při platbě v hotovosti na místě závodu dne 15. a 16.9.2017
trasa A: 1500,- Kč / družstvo
trasa B: 1500,- Kč / družstvo
trasa A: 690,- Kč / jednotlivec
Startovné je splatné na účet číslo 168231363/0600 pod variabilním symbolem přiděleným automaticky při on-line registraci. Zaregistrovány budou platby startovného připsané na účet pořadatele nejpozději do 13. 9. 2017. Na platby došle později nebude brán zřetel.
Pro platby ze zahraničí použijte IBAN CZ55 0600 0000 0001 6823 1363, SWIFT AGBACZPP
Startovné zahrnuje
startovní číslo
účastnický dárek pro všechny přihlášené on-line
propagační předměty od partnerů závodu
občerstvení v cíli
občerstvení na trati (2x trasa B, 3x trasa A)
zdravotní a pořadatelskou službu
měření časů a zpracování výsledků
doprovodný program
lístk do tomboly
Doplňková platba
- účastnické tričko   -   190,- Kč (možnost on-line objednání do 31. 8. 2017)
Stornopodmínky úhrady startovného
V případě, že se závodník nebo team s již uhrazeným startovným závodu nezúčastí a oznámí toto pořadateli písemně nejpozději do 13.9.2017 má nárok na vrácení části startovného o odečtení storno poplatku 100,- Kč za jednu zrušenou přihlášku.
V případě, že závodník nebo tým svou neúčast v závodě pořadateli neoznámí anebo tak provede až po té, co bude sestavena startovní listina, nárok na vrácení jakékoliv části startovného propadá.
Družstva
Závodníci družstva musí společně projet kontrolami a cílem. V cíli se měří čas poslednímu členovi družstva. Členové družstva si mohou navzájem pomáhat (občerstvení, defekt ...). Každé družstvo má svého kapitána, který za něj zodpovídá a zastupuje družstvo při jednání s pořadatelem (např. změny v přihlášce, protesty atd.)
Kategorie družstva
Muži - ročník 1998 a starší (součet věku členů družstva je max. 119 let) / trasa A
Muži "stodvacítkáři" - ročník 1998 a starší (součet věku členů družstva je 120 a více let) / trasa A
Ženy - ročník 2000 a starší / trasa B
Open - ročník 2000 a starší / trasa B
Členkami družstev na trati A mohou být i ženy. Týmy však jsou hodnoceny společně bez ohledu na pohlaví členů. Členem družstva Open mohu být závodníci bez rozdílu pohlaví, rok narození 2000 a starší. V kategorii žen startují pouze čistě ženské teamy. U závodníků, kteří nedosáhnou ke dni závodu tj. k 16. září 2017 věku 18 let, bude při prezentaci vyžadován vyplněný Souhlas zákonného zástupce.
Kategorie jednotlivci
Závod jednotlivců je pro všechny kategorie vypsán na trase A.
MEL MUŽI ELITA 19 let a více (1997 a starší) – pouze s licencí ČSC
ŽEL ŽENY ELITA 19 let a více (1997 a starší) – pouze s licencí ČSC
MH MUŽI HOBBY 19 – 29 let (1997 – 1987)
ŽH* ŽENY HOBBY 19 let a více (1997 a starší)
M30 MUŽI MASTERS 30 – 39 let (1986 – 1977)
M40 MUŽI MASTERS 40 let a více (1976 – 1967)
M50* MUŽI MASTERS 50 – 59 let (1966 – 1957)
M60* MUŽI MASTERS 60 let a více (1956 a starší)
* Kategorie nezařazená do ČP MTB maraton 2017
Pozn.: Zařazení závodníků do jednotlivých kategorií ČP MTB XCM se řídí rozpisem této soutěže. V kategorii žen startují ženy s licencí ČSC v kategorii ŽEL a ženy bez licence ČSC v kategorii ŽH. Muži 50 let a starší si mohou při registraci zvolit, zda budou startovat v pohárové kategorii M40 nebo v nepohárové kategorii dle svého věku.
Ceny
V závodě družstev budou v každé kategorii vyhlášena vždy tři nejrychlejší družstva a obdrží finanční (vítězové) a věcné ceny. Vítězové všech kategorií získají volné startovné na příští ročník závodu. Absolutně nejrychlejší družstvo na trase A získá putovní pohár "KRKONOŠSKÝ EXPRES".
V závodě jednotlivců (mužů i žen) budou vyplaceny v kategoriích zařazených do ČP MTB XCO 2017 finanční odměny dle rozpisu ČP XCM 2017 v celkové výši 35.500 Kč. V kategoriích nezařazených do ČP XCM 2017 budou vyhlášeni tři nejrychlejší závodníci v každé kategorii a obdrží věcné ceny.
Trať
Trasa vede z 50 % po zpevněných lesních cestách a z 50% po místních asfaltových komunikacích. Závod je vypsán pro MTB a pro biky je trať za každého počasí bez problémů sjízdná.
POZOR DŮLEŽITÉ!
Většina trati vede po území KRNAP, je proto zakázáno sjíždět z trati a je třeba dbát pravidel pro pohyb v ochranném pásmu národního parku. Zejména pak není dovoleno odhazovat jakékoliv odpadky do lasa či na trať. Obaly od doplňkové stravy při závodě můžete vyhodit do košů na bufetech, případně v cíli. Předem Vám děkujeme za ukázněnost.
Technické pokyny
Značení:
Trať je vyznačena šipkami (svislé směrovky a ploché značení na cestě) a plastikovou páskou. Na nepřehledných místech bude pořadatelská služba. Z hlediska orientace je trasa náročná a proto je třeba značení trati věnovat zvýšenou pozornost.
Kontroly:
Čipové, elektronické zaznamenání průjezdu na několika místech trati.
Start:
Družstva: Kapitán družstva zodpovídá za to, že se družstvo dostaví do prostoru startu 15 minut před svým startovním časem. Startovní čas jednotlivých družstev a startovní čísla budou uvedena ve startovní listině, která bude zveřejněna 14.9.2017 na www.zaclerska70.cz. Startovní listina bude též vyvěšena v kanceláři závodu.
Jednotlivci: Hromadný start v 10:00 hodin. První vlna muži + ženy Elite (s licencí ČSC), druhá vlna ostatní závodníci.
Odstoupení ze závodu:
V případě odstoupení družstva ze závodu kapitán toto ohlásí nejbližším bufetu nebo na tel. 777 830 732.
Závazné podmínky účasti
1. Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat tento rozpis závodu. Podmínkou účasti je řádně vyplněná, podepsaná a pořadateli doručená přihláška účastníka závodu (a to bez požadavku jakékoliv změny nebo s jakýmikoli výhradami) nebo odeslání řádně vyplněného elektronického přihlašovacího formuláře (formulář je dostupný na www.zaclerska70.cz). Kapitán družstva svým podpisem na přihlášce či vyplněním a odesláním elektronické přihlášky vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a 
prohlašuje, že bere na vědomí níže uvedené podmínky závodu a zodpovídá za to, že se jimi budou řídit i ostatní členové družstva.
2. Závod jede za plného silničního provozu a závodníci jsou povinni dodržovat jeho pravidla stanovená platnou právní úpravou (zpravidla vyhláška o pravidlech provozu na pozemních komunikacích).
3. Závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí, s plnou ochrannou přilbou.
4. Závodníkovi není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu.
5. Závodník bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy.
6. Závodník se bude řídit pokyny pořadatele, udržovat pořádek a bude v maximální možné míře, kterou po něm lze spravedlivě požadovat ohleduplný k životnímu prostředí; v opačném případě odpovídá pořadateli za škody, které mu způsobí.
7. Závodník bere na vědomí, že závod se z velké části jede po chráněném území KRNAPu a je proto nutné dodržovat pravidla pro tuto oblast určená
8. Kapitán družstva zodpovídá za to, že všechny údaje v přihlášce jsou vyplněny pravdivě a je si vědom, že v případě uvedení nepravdivých údajů odpovídá pořadateli za všechny škody, které mu tím vzniknou.
Protesty
Podává kapitán družstva podle ustanovení tohoto rozpisu do 15 minut po zveřejnění výsledků spolu s vkladem 500,- Kč za družstvo / jednotlivce. V případě zamítnutí protestu propadá uvedená částka ve prospěch pořadatele. Na pozdější protesty nebude brán zřetel.
Mgr. Jan Slavíček, v.r.
ředitel závodu.


 


RSS kanál© KL sport Most o.s. | Vytvořeno firmou NEXU s.r.o. | Český pohár MTB | TOPlist