KL sport Most | Cyklo prodejna, jízdní kola a příslušenství, sportovní oblečeníKološkola Tomáš Trunschka

Ukončené závody...

22.08.2021 | Svinčice u Mostu
Svinčické okruhy (SAL)
19.06.2021 | Most - Hipodrom
EXTRÉM BIKE MOST - ŠKODA AUTO ČP MTB XCM,PRIMA CUP 19.6.2021

Úvodní strana > Kalendář závodů > ŽACLÉŘSKÁ 70 MTB (ČP-XCM) >

ŽACLÉŘSKÁ 70 MTB (ČP-XCM)

Propozice závoduVýsledky

Datum a místo konání

Datum konání: 24.09.2016
Místo konání: Žacléř


Pořadatel

Pořadatel závodu: Z&S APACHE TEAM, z.s. společně s městem Žacléř
Telefon: 777 722 710
E-mail: info@sportcyclingagency.cz
URL adresa: http://www.zaclerska70.cz/propozice/


Další informace

Pořadatel

Z&S APACHE TEAM, z.s. společně s městem Žacléř

Datum a místo konání

Sobota - 24. 9. 2016, Žacléř - Rýchorské náměstí

Popis závodu

Soutěž tříčlenných družstev a jednotlivců na trati MTB maratonu společně s tradičním ZAKONČENÍM CYKLOSEZONY NA ŽACLÉŘSKU

Družstva

Závodníci družstva musí společně projet kontrolami a cílem. V cíli se měří čas poslednímu členovi družstva. Členové družstva si mohou navzájem pomáhat (občerstvení, defekt ...). Každé družstvo má svého kapitána, který za něj zodpovídá a zastupuje družstvo při jednání s pořadatelem (např. změny v přihlášce, protesty atd.)

Program závodu

Pátek 23. 9. 2016


18:00 - 19:00 prezentace, výdej startovních čísel

Sobota 24. 4. 2016
08:00 - 9:30 prezentace, vydej startovních čísel, POZOR! Nové přihlášky pouze do 8:30
10:00 start kategorie JEDNOTLIVCI
10:30 start prvních DRUŽSTEV
11:30 start nesoutěžní cyklojízdy po stopách Žacléřské 70 MTB
12:30 - 16:00 předpokládané dojezdy závodníků
16:00 vyhlášení výsledků, tombolaPořadatel si vyhrazuje právo změny času vyhlášení výsledků a losování tomboly. Sledujte aktuální zprávy speakera závodu.

Přihlášky

- na internetu: on-line zde!
- na místě: za zvýšené startovné v kanceláři závodu dne 23. 9. 2016 od 18:00 do 19:00 a 24. 9. 2016 od 08:00 do 08:30 hod.
Každé družstvo podává jednu přihlášku, ve které uvede jména svých členů.
Uzávěrka on-line přihlášek je 21. 9. 2016.

Startovné

• Do 31. 8. 2016 (posunuto do 9. 9. 2016) rozhoduje datum připsání na účet pořadatele:

s nárokem na speciální dárek pro každého člena družstva / jednotlivce

trasa 76km: 990,- Kč / družstvo
trasa 53km: 990,- Kč / družstvo
trasa 76km: 490,- Kč / jednotlivec

• Do 21. 9. 2016 rozhoduje datum připsání na účet pořadatele:

bez nároku na dárek

trasa 76km: 990,- Kč / družstvo
trasa 53km: 990,- Kč / družstvo
trasa 76km: 490,- Kč / jednotlivec

Startovné zasílejte na účet č. 168231363/0600, variabilní symbol byl při přihlášení družstva doručen kapitánovi na e-mail. Pro jistotu je možné do textu příkazu uvést název družstva.

• Při platbě v hotovosti na místě závodu dne 23. a 24. 9. 2016:

bez nároku na pamětní dárek

trasa 76km: 1500,- Kč / družstvo
trasa 53km: 1500,- Kč / družstvo
trasa 76km: 600,- Kč / jednotlivec

Startovné zahrnuje
•startovní číslo
•speciální dárek (zajištěno pouze pro předem přihlášené, viz. výše)
•propagační předměty od partnerů závodu vždy pro všechny členy družstva (pouze pro předem přihlášené)
•občerstvovací stanice na trati (2 x krátká trať, 3 x dlouhá trať)
•občerstvení v cíli (jídlo, pití)
•zdravotní a pořadatelskou službu
•měření časů a zpracování výsledků
•doprovodný program
•lístek do tomboly

Storno podmínky úhrady startovného

V případě, že se závodník nebo team s již uhrazeným startovným závodu nezúčastí a oznámí toto pořadateli písemně nejpozději do 19. 9. 2016 má nárok na vrácení startovného po odečtení stornopoplatku 100,- Kč za jednu zrušenou přihlášku.

V případě, že závodník nebo tým svou neúčast v závodě pořadateli neoznámí do výše uvedeného termínu, nárok na vrácení jakékoliv části startovného propadá.

Kategorie družstva
•Muži - ročník 1998 a starší (součet věku členů družstva je max. 119 let) / 76km
•Muži "stodvacítkáři" - ročník 1998 a starší (součet věku členů družstva je 120 a více let) / 76km
•Ženy - ročník 2000 a starší / 53km
•Open - ročník 2000 a starší / 53km
•Speciální kategorie DOPRAVCI / 53 km - více o soutěži MČR dopravci zde...

Členkami týmů na trati 76 km mohou být i ženy. Týmy však jsou hodnoceny společně bez ohledu na pohlaví členů. Členem družstva Open mohu být závodníci bez rozdílu pohlaví, rok narození 2000 a starší. V kategorii žen startují pouze čistě ženské teamy. U závodníků, kteří nedosáhnou ke dni závodu tj. k 24. září 2016 věku 18 let, bude při prezentaci vyžadován vyplněný Souhlas zákonného zástupce.

Kategorie jednotlivci

Závod kategorie jednotlivců je vypsán na trati 76 km a je zařazen do seriálu závodů ČP MTB XCM 2016
•MUŽI ELITA 19 let a více (1997 a st.) - pouze s licencí ČSC
•ŽENY ELITA 19 let a více (1997 a st.) - pouze s licencí ČSC
•MUŽI HOBBY 19 - 29 let (1997 - 1987)
•ŽENY HOBBY 19 let a více (1997 a st.)*
•MUŽI MASTERS 30 - 39 let (1986 - 1977)
•MUŽI MASTERS 40 let a více (1976 a st.)
•MUŽI MASTERS 50 - 59 let (1966 - 1957)*
•MUŽI MASTERS 60 let a více (1956 a st.)*

* Kategorie označené hvězdičkou nejsou zařazeny do ČP MTB XCM 2016

Pozn.: Zařazení závodníků do jednotlivých kategorií ČP MTB XCM se řídí rozpisem této soutěže (viz. www.poharmtb.cz). V kategorii žen startují ženy s licencí ČSC v kategorii ŽENY ELITA a ženy bez licence v kategorii ŽENY HOBBY. Muži 50 let a starší si mohou pro registraci zvolit, zda budou startovat v pohárové kategorii MUŽI MASTERS 40 let a více nebo v nepohároé kategorii dle svého věku.

U závodníků, kteří nedosáhnou ke dni závodu tj. k 24. září 2016 věku 18 let, bude při prezentaci vyžadován vyplněný Souhlas zákonného zástupce.

Ceny

V závodě družstev budou v každé kategorii vyhlášena vždy tři nejrychlejší družstva a obdrží finanční (vítězové) a věcné ceny. Vítězové všech kategorií získají volné startovné na příští ročník závodu. Absolutně nejrychlejší družstvo na trati 76km získá putovní pohár "KRKONOŠSKÝ EXPRES".

V závodě jednotlivců (mužů i žen) budou vyplaceny v kategoriích zařazených do ČP MTB XCM 2016 finanční odměny dle rozpisu ČP XCM 2016 v celkové výši 35.500,- Kč. V kategoriích nezařazených do ČP MTB XCM 2016 budou vyhlášení tři nejrychlejší závodníci v každé kategorii a obdrží věcné ceny.

Trať

Trasa vede z 50 % po zpevněných lesních cestách a z 50% po místních asfaltových komunikacích. Závod je vypsán pro MTB a pro biky je trať za každého počasí bez problémů sjízdná.

POZOR DŮLEŽITÉ!

Většina trati vede po území KRNAP, je proto zakázáno sjíždět z trati a je třeba dbát pravidel pro pohyb v ochranném pásmu národního parku. Zejména pak není dovoleno odhazovat jakékoliv odpadky do lasa či na trať. Obaly od doplňkové stravy při závodě můžete vyhodit do košů na bufetech, případně v cíli. Předem Vám děkujeme za ukázněnost.

Technické pokyny

Značení:

Trať je vyznačena šipkami (svislé směrovky a ploché značení na cestě) a plastikovou páskou. Na nepřehledných místech bude pořadatelská služba. Z hlediska orientace je trasa náročná a proto je třeba značení trati věnovat zvýšenou pozornost.

Kontroly:

Čipové, elektronické zaznamenání průjezdu na několika místech trati.

Start:

Družstva: Kapitán družstva zodpovídá za to, že se družstvo dostaví do prostoru startu 15 minut před svým startovním časem. Startovní čas jednotlivých družstev a startovní čísla budou uvedena ve startovní listině, která bude zveřejněna 22.9.2016 na www.zaclerska70.cz. Startovní listina bude též vyvěšena v kanceláři závodu.

Jednotlivci: Hromadný start v 10:00 hodin. První vlna - muži + ženy Elite (s licencí ČSC), druhá vlna - ostatní závodníci

Odstoupení ze závodu:

V případě odstoupení družstva ze závodu kapitán toto ohlásí nejbližším bufetu nebo na tel. 777 830 732.

Závazné podmínky účasti

1. Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat tento rozpis závodu. Podmínkou účasti je řádně vyplněná, podepsaná a pořadateli doručená přihláška účastníka závodu (a to bez požadavku jakékoliv změny nebo s jakýmikoli výhradami) nebo odeslání řádně vyplněného elektronického přihlašovacího formuláře (formulář je dostupný na www.zaclerska70.cz). Kapitán družstva svým podpisem na přihlášce či vyplněním a odesláním elektronické přihlášky vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a
prohlašuje, že bere na vědomí níže uvedené podmínky závodu a zodpovídá za to, že se jimi budou řídit i ostatní členové družstva.

2. Závod jede za plného silničního provozu a závodníci jsou povinni dodržovat jeho pravidla stanovená platnou právní úpravou (zpravidla vyhláška o pravidlech provozu na pozemních komunikacích).

3. Závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí, s plnou ochrannou přilbou.

4. Závodníkovi není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu.

5. Závodník bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy.

6. Závodník se bude řídit pokyny pořadatele, udržovat pořádek a bude v maximální možné míře, kterou po něm lze spravedlivě požadovat ohleduplný k životnímu prostředí; v opačném případě odpovídá pořadateli za škody, které mu způsobí.

7. Závodník bere na vědomí, že závod se z velké části jede po chráněném území KRNAPu a je proto nutné dodržovat pravidla pro tuto oblast určená

8. Kapitán družstva zodpovídá za to, že všechny údaje v přihlášce jsou vyplněny pravdivě a je si vědom, že v případě uvedení nepravdivých údajů odpovídá pořadateli za všechny škody, které mu tím vzniknou.

Protesty

Podává kapitán družstva podle ustanovení tohoto rozpisu do 15 minut po zveřejnění výsledků spolu s vkladem 500,- Kč za družstvo. V případě zamítnutí protestu propadá uvedená částka ve prospěch pořadatele. Na pozdější protesty nebude brán zřetel.

Mgr. Jan Slavíček, v.r.
ředitel závodu


 


RSS kanál© KL sport Most o.s. | Vytvořeno firmou NEXU s.r.o. | Český pohár MTB | TOPlist