KL sport Most | Cyklo prodejna, jízdní kola a příslušenství, sportovní oblečeníKološkola Tomáš Trunschka

Ukončené závody...

25.06.2022 | Most
MOST - ŠKODA AUTO - ČP MTB XCM - PRIMA CUP

Nejbližší závody...

20.08.2022 | Karlovy Vary
KARLOVY VARY - PRIMA CUP
21.08.2022 | Svinčice u Mostu
Svinčické okruhy (SAL)
27.08.2022 | Kralovice - Sport kemp
Spoke Maraton Kralovice
27.08.2022 | Třebenice
Kolmo Kolem Komína

Úvodní strana > Novinky > SERVIS - ceník >
01.11.2021 17:43:00

SERVIS - ceník

Ceník cykloservisu

Příjem kol do opravy a jejich servis je prováděn po dohodě s mechanikem či v prodejně KL Sport Most. Kola přijímáme do servisu čistá, bez odnímatelného příslušenství. Servis je prováděn po období celého roku. Podmínky v prodejně nebo na internetových stránkách KL sport Most. Předáním kola do servisu zákazník akceptuje smluvní podmínky cykloservisu.

Ke kolu zakoupenému u prodejce KL Sport Most náleží:

-1 garanční prohlídka (do půl roku) ZDARMA.

1) Malý servis / garanční prohlídka cena/ cena 400-600 Kč

Základní servis a kontrola kola obsahuje:

-kontrola funkčnosti komponentů

-seřízení přehazovačky a přesmykače

-seřízení brzd

-dotažení klik a pedálů

-seřízení hlavového složení

-nafouknutí kol na správný tlak

-kontrola stavu řetězu
 

2) Standardní servis / cena 800-1300 Kč

Řádný servis kola a celková kontrola obsahuje:

-seřízení přehazovačky a přesmykače

- příp. výměna řetězu

-seřízení brzd včetně příp. výměny špalíků/destiček a odvzdušnění

-dotažení klik a pedálů

-kontrola a promazání nábojů kol, ořechu a středového složení

-seřízení kónusů

-kontrola a seřízení hlavového složení

-kontrola drátů výpletu obou kol, docentrování

-dotažení kazety, kotoučů brzd

-dotažení všech nosných šroubů

-kontrola stavu a opotřebení všech dílů

-základní očištění a promazání řetězu a všech základních částí

-nafouknutí kol, vidlice, tlumiče na správný tlak

 

3) Velký servis / cena od 2 000 Kč (individuální dle konkrétních požadavků)

Kompletní rozebraní, vyčištění a seřízení celého kola obsahuje:

-celkové seřízení řazení včetně výměny komponentů a vnitřního vedení

-celková seřízení brzd, výměna destiček, kapaliny, čištění pístů třmenu a odvzdušnění

-dotažení klik a pedálů

-kontrola a promazání, příp. výměna středového složení

-seřízení a promazání hlavového složení

-centrování kol s kontrolou dotažení drátů a stavu niplů

-dotažení kazety, kotoučů brzd

-seřízení kónusů nábojů kol, výměna ložisek dle stavu

-vnitřní mazání ložisek a kuliček nábojů kol, středového a hlavového složení, řadicích pák

-pročištění všech důležitých částí (kazeta, rolničky, klouby přehazovačky a přesmykače), promazání

-vytažení kontrola sedlovky, vyčištění a promazání sedlové trubky

-mytí rámu, výpletu a vidlice

-nafouknutí kol, vidlice, tlumiče na správný tlak

-u celoodpružených kol kontrola, promazání příp. výměna ložisek zadní stavby

-kontrola stavu rámu

 

4) Cena oprav elektrokol při mechanických opravách souvztažně k ceníku běžných kol. Jinak diagnostika, repase baterie, výměna elektroinstalace individuálně.

5) Cena servisu odpružení vidlic a tlumičů (individuálně dle typu)

- základní vidlice, čištění a mazání od 300 Kč

- vidlice olej, vzduch, čištění gufer, pouzdra, výměna oleje, výměna poškozených těsnění od 500 Kč

- kompletní repase dle informace v servisu
 

Ostatní servisní práce neuvedené v ceníku od 400 Kč/hod., nebo dle náročnosti prováděného úkonu.


Doplňující informace
:

Veškeré uvedené ceny jsou za práci a neobsahují materiál ani komponenty.

Na servis přijímáme kola v čistém stavu, špinavá kola nemusí být na servis přijata!

Při nevyzvednutí kola v termínu po vyřízení, je potřeba vyzvednutí během tří pracovních dnů domluvit jinak bude účtováno skladné 60kč/den jednotlivé kolo.

Uvedené ceny servisních balíčků se nevztahují na kola ve velmi špatném technickém stavu. Na taková kola je vyhrazeno právo stanovit cenu za práci individuálně. Ceník je platný v době uvedení a veškeré uvedené ceny jsou včetně DPH.


Orientační přehled jednotlivých servisních úkonů ceny od

·         seřízení přehazovačky 80Kč

·         seřízení přesmykače 80Kč

·         výměna přehazovačky + seřízení 200Kč

·         výměna přesmykače + seřízení 200Kč

·         výměna bowdenů a lanek (řadících) 150Kč

·         výměna bowdenů a lanek (brzdových) 150Kč

·         výměna řadicí páky + seřízení 200Kč

·         rovnání nebo výměna patky 100Kč

·         seřízení V – brzd (jedna brzda) 80Kč

·         výměna brzdové páky + seřízení (lankové brzdy) 150Kč

·         výměna brzdových špalíků + seřízení (jedna brzda) 100Kč

·         seřízení třmenu brzdy 100 Kč

·         seřízení hydraulické brzdy + rovnání kotouče (jedna brzda) 100Kč

·         čištění pístů třmenu (jedna brzda) 150Kč

·         rovnání kotouče 60Kč

·         odvzdušnění hydraulické brzdy (dle typu a stavu brzdy) + seřízení 250Kč

·         výměna brzdové kapaliny jedné brzdy + seřízení 300Kč

·         výměna brzdových destiček jedné brzdy (dle typu a stavu brzdy) 150Kč

·         výměna brzdového kotouče 80Kč

·         odmaštění kotouče (jedna brzda) 60Kč

·         vypletení 1 kola 350Kč

·         centrování (1 kolo) 200Kč

·         výměna kazety 150Kč

·         výměna řetězu 100Kč

·         výměna středového složení 200Kč

·         výměna klik 150Kč

·         seřízení kónusů kola 1ks 100Kč

·         čištění a mazání hlavového složení 200Kč

·         výměna drátu ve výpletu předního kola 150Kč

·         výměna drátu ve výpletu zadního kola 300Kč

·         čištění a mazání předního náboje 200Kč

·         čištění a mazání zadního náboje, ořechu 250Kč

·         nahuštění 1 kola 50Kč

·         výměna hlavového složení 300Kč

·         výměna představce 100Kč

·         výměna sedla 70Kč

·         výměna pláště 80Kč

·         bezdušový systém kola 150Kč

·         montáž cyklocomputeru + nastavení na průměr kola 100Kč

·         montáž blatníků 200Kč

·         montáž nosiče 200Kč

·         montáž rohů 100Kč

·         montáž blikačky (světla) 50Kč

·         montáž gripů 100 Kč

·         montáž nového kola z krabice 900Kč

 

Veškeré servisní úkony a jejich ceny závisí na typu kola, jeho stáří a komponentech, opotřebení mechanických částí, předchozí údržbě a míře servisovatelnosti jednotlivých komponentů. Některé spoje nelze pro jejich tzv. srůstání standardně rozebrat a též platí i pro uložení některých pouzder a součástek v rámech apod. Pro rozdílnost náročnosti demontáže a montáže zmíněných součástek se ceny liší. Doporučujeme pravidelný servis k zamezení vzniku nežádoucích jevů u vašich kol. Servis je prováděn kvalitním nářadím renomovaných značek za použití moderních technologií.

Obchodní podmínky

Níže uvedené obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti zhotovitele (dále pouze zhotovitel) a zákazníka (dále pouze zákazník). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel (koncový zákazník), řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel (fyz. nebo právnická osoba), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění platných novel.

Zhotovitel je KL Sport Most, se sídlem tř. Budovatelů 2924, Most.

Kupující (zákazník) je subjekt, který se zhotovitelem uzavřel dohodu o poskytnutí služeb nebo odběru zboží a to formou ústní nebo písemnou.

1. Objednávka

Smlouva, jejímž prostřednictvím je realizován odběr služeb nebo zboží, je uzavřena potvrzením objednávky kupujícího zhotovitelem (momentem závazného souhlasu zhotovitele s objednávkou kupujícího). K potvrzení objednávky dochází telefonicky, elektronicky nebo osobně ústním souhlasem. Daňový doklad je vystaven vždy po provedení služby, respektive dodán po úhradě služeb.

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky, které tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit (v servisu nebo na webu www.klmost.cz). Objednávku lze stornovat do doby započetí opravy.

Zhotovitel vyrozumí kupujícího o stavu kola a komponentů, které jsou předmětem objednávky.

2. Cena díla

Cena díla je cenou smluvní a řídí se ceníkem platným v okamžiku předání kola do opravy nebo podpisu Zakázkového listu (resp. Protokolu předání kola do opravy). Předáním kola do opravy nebo podpisem Zakázkové listu zákazník akceptuje předběžnou cenu a mezi stranami tím došlo k dohodě o ceně zakázky. Předběžná cena zakázky (v hodnotě vč. DPH, a dalších poplatků) je uvedena v Zakázkovém listě v části „Předběžná cena“ nebo jen cena.

Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Zakázky, že cena zakázky bude vyšší než předpokládaná cena zakázky a to o více jak 20%, je povinen vyžádat si od Objednatele jeho souhlas. V případě výslovného přání zákazníka bude Zhotovitel informovat zákazníka také při překročení předběžně dohodnuté ceny o 10 %.

Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od Smlouvy, požaduje-li Zhotovitel zvýšení ceny zakázky o částku, jež přesahuje o více než 20 % předběžnou Cenu zakázky. V tomto případě je Objednatel povinen nahradit Zhotoviteli část ceny zakázky odpovídající rozsahu částečného provedení zakázky.

3. Dodací a platební podmínky

Osobní odběr – zákazník přiveze / vyzvedne servisované zboží osobně na adrese servisu tř. Budovatelů 2924, 434 01 Most a to na základě předcházející osobní, telefonické nebo emailové dohody. Uhradí v prodejně cenu za služby a servisní materiál.

4. Převzetí zboží

Nepřevezme-li, zákazník předmět servisu i po uplynutí doby tří dnů od řádného termínu vyzvednutí po informaci o tom, že zboží je připraveno k odběru, bude účtován poplatek 60 Kč za každý započatý den uskladnění počínající 4. dnem ode dne kdy byl zákazník informován o tom, že je předmět smlouvy připraven k vyzvednutí.

5. Záruční podmínky

Záruční podmínky se řídí přísl. platným právním ustanovením. Záruka na nově montované komponenty se řídí zárukou dle dodavatele běžně 24 měsíců. Reklamace na provedení servisních prací je možné uznat okamžitě při převzetí nebo jen v odůvodněných případech.

V případě montáže použitých komponent na přání zákazníka, je poskytnuta záruka na odzkoušení po dobu 14 dnů, není-li dohodnuto a fakturováno individuálně jinak. Záruku dále neuznáváme v případě poškození součástí dodaného zboží neodborným zásahem, vyjmutím součásti z celku a její instalací do jiného zařízení jakožto i neodbornou montáží jiné součásti do dodaného zboží, či  dalšími destruktivními zásahy.


Starší články:

 

SERVIS - ceník


Ceník cykloservisu Příjem kol do opravy a jejich servis je prováděn po dohodě s mechanikem či v prodejně KL Sport Most. Kola přijímáme do servisu čistá, bez odnímatelného příslušenství. Serv...zobrazit celý článek

Silniční e-kolo - Specialized Turbo Creo


Turbo Creo SL mění definici, co je skutečný výkon silničního elektrokola. Je lehké, schopné a živé, jízda je hladká - to vše s mocí zploštit hory, smát se v protivětru a jet dál, než jste si kdy mys...zobrazit celý článek

Vše o sadě Sram GX Eagle 1x12.


Značka SRAM představila sadu GX Eagle, která rozšiřuje její portfolio pohonů kola 1×12. Sadu, ve které se tichý a precizní chod snoubí s vysokou spolehlivostí. Kliky SRAM GX. Eagle Nové kliky S...zobrazit celý článek

Specialized Turbo Levo SL – Síla jezdit více trailů.


K výkonným kolům Turbo Levo a vysokozdvihovému kolu Turbo Kenovo přináší superlehké kolo Turbo Levo SL novou dimenzi.  Finální hmotnosti pouhých 17,35 kg je dosaženo díky našemu vlastnímu poho...zobrazit celý článek

I Jarda Jágr jezdí na e-kole Crussis.


...zobrazit celý článek

Úschovna kol v KL sportu.


Máte kolo nebo dokonce více kol, která se bojíte nechávat ve sklepě, a v bytě vám překážejí a to především v zimních měsících? Přijďte si uschovat kolo k nám. Dobu úschovy akceptujeme a je jen na Vás ...zobrazit celý článek

Zobrazit více nabídek


RSS kanál© KL sport Most o.s. | Vytvořeno firmou NEXU s.r.o. | Český pohár MTB | TOPlist